2020. február hónap bejegyzései

2020. február 11. Dr. Ványa László „Ő sem feltalálónak született, de…” című előadása

2020. február 11-én került sor Dr. Ványa László „Ő sem feltalálónak született, de…” című előadására, amely egy olyan személyről szólt, aki személyes élettörténete viharában napjaink legmodernebb kommunikációs technikájának elengedhetetlen elvét találta fel és vívta meg harcát korának előítéletes bürokráciájával.

E személy Hedwig Eva Maria Kiesler néven 1914. november 9-én Bécsben született egy jómódú bécsi bankár leányaként. Már igen fiatalon híres színészi tehetség volt, aki a 30-as évek fasizálódó Ausztriájában egyre nagyobb veszélyben érezte családját és magát. 1933-ban szülei kívánságára feleségül ment Friedrich Mandl osztrák fegyvergyároshoz, a Hirtenberger Patronen-Fabrik fegyvergyár elnökéhez, aki Hitler és Mussolini köreibe tartozott. A társasági életen kívül férjével részt vett a nagy fegyverbemutatókon, vásárokon, ahol megismerkedett a fegyverek tervezésével, a modern haditechnológiákkal. A házassága boldogtalan volt, a férje örökös megfigyelés alatt tartotta, színészi ambícióit megpróbálta elfojtani. Hedwig Kiesler meggyűlölte a náci érzelmei és barátai miatt és Ausztria német megszállása után Londonba szökött tőle, majd onnan az Egyesült Államokba ment, ahol már Hedy Lamarr néven szállt partra.

A színészi karrier mellett műszaki zseninek is bizonyult. A háborús híradásokból tudta, hogy a szövetségesek igen sok torpedót veszítettek. A fegyvergyáros első férjétől rengeteget tanult a lőszerekről, gránátokról és az irányítástechnika kérdéseiről. 1940-ben Hollywoodban egy avantgard zongorista és zeneszerző George Antheil szomszédságában lakott, akivel sokat beszélgettek különböző technikai problémák megoldásáról.

A fennmaradt dokumentumok tanúsága szerint Hedy Lamarrt és George Antheilt többek között a hajók elleni torpedók repülőgépről történő célra irányításának kérdései is foglalkoztatták. Hedy első házassága idejéből komoly ismeretekkel rendelkezett a torpedókról is. Tudta, hogy a rádió irányítású torpedókat a frekvencia ismeretében könnyen lehet zavarni. Hedynek az az ötlete támadt, hogy ha a jel gyorsan vált egyik frekvenciáról a másikra, akkor a jelet nem lehet kívülről megzavarni.

Néhány hónapos munka után 1940. decemberében az ötletüket elküldték az Országos Feltalálói Tanácsnak is. 1941. június 10-én nyújtották be szabadalmukat az Egyesült Államokban. 1942. augusztus 11-én fogadták el és az eljárás, mint titkos kommunikációs eszköz került védelem alá 2.292.387 számon.

Felajánlották a haditengerészetnek is, akik azonban nem találták a gyakorlatban felhasználhatónak és bár titkosították, de félretették az anyagot. Az eljárást csak 1957-ben, a szabadalmi oltalom lejárta után két évvel vette elő a Sylvania Electronic Systems Division cég, és 1962-ben, a Kuba elleni tengeri blokád idején alkalmazták először a blokádban résztvevő hajókon. A haditengerészet csak 1985-ben tette hozzáférhetővé a civil alkalmazások számára. Feltalálói soha egyetlen fillért nem kaptak tehát szabadalmukért, de több száz szabadalmi leírás hivatkozik rájuk.

Az előadás során a hallgatóság megismerhette a szabadalom működését és a feltalálók bürokráciával vívott harcát. A találmányt napjainkban a WIFI, a Bluetooth, a mobil telefonok és a frekvenciaugratásos elven működő, elsősorban katonai rádiók alkalmazzák tömegesen.

Az utókor, ha az utolsó pillanatban is, de elismerte ezt a nagyjelentőségű találmányt. Hedy Lamarrt 1997-ben kitüntették a Technika Úttörőjének járó nagydíjjal és bekerült a legnagyobb női feltalálók táborába.

Első női kitüntetettje lett a BULBIEŞ – Gnass Spirit of Achievement Bronze Award – Feltalálói Oscar-díjnak. (1997. aug. 31.)

Európában a Feltalálók Napja november 9-én van, Hedy Lamarr születésnapjának tiszteletére. Nevét a számtalan filmen kívül egy tehetségeket támogató alapítvány, a The Hedy Lamarr Foundation is megőrizte.

Hedy Lamarr 2000. január 19-én, Casselberry otthonában, 86 éves korában hunyt el. Végakaratának megfelelően hamvait a Bécsi erdőben szórták szét.

Források: Wikipedia: Hedy Lamarr http://en.wikipedia.org/wiki/Hedy_Lamarr

Képek: Hedy Lamarr

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hedy_Lamarr#/media/F%C3%A1jl:Hedy_Lamarr_Publicity_Photo_for_The_Heavenly_Body_1944.jpg

Secret Communication System Pat. No.: US 2.292.387

https://patentimages.storage.googleapis.com/95/9c/6b/6ee15a15590c36/US2292387-drawings-page-1.png

Gyász hír

Baráti Közösségünk legidősebb tagja Dvorszky Jánosné (Zsuzsa mama) életének 98. évében 2020. február. 5-én vissza adta lelkét teremtőjének.

Temetése 2020.február 18-án (kedd) 14.00 órakor a Szent Margit plébánia templomában (Fogarasi utca 16)

Tisztelegjünk emlékének és búcsúzzunk el Zsuzsi mamától egy szál virággal.Nyugodjon békében. Őrizzük meg emlékét.