admin összes bejegyzése

Baráti üdvözlet a karanténból!

Kedves Barátaink!

A kényszerű bezártság bizonyára Nektek is kellemetlen. Sajnos terveink nem füstbe, hanem vírusba mentek. Ennek ellenére ne felejtsük el egymást!

Hagyományainknak megfelelően eljuttattuk üdvözlőlapunkat Torma Sándornak, aki ma (04.05.) ünnepli 90. születésnapját. Bár személyesen nem tudtuk köszönteni, reméljük jól van és családja körében megemlékezik a szép évfordulóról.

Aki olvassa ezt a híradást ürítsen Sándor egészségére egy pohár italt!

A hosszú hétvége most nem a családlátogatásról fog szólni, de ne engedjünk a depressziónak! Lesz még szőlő lesz még lágy kenyér!

Üdvözlettel

Átadtuk a Vizsolyi Bibliát

A 2020. március 15-i istentiszteleten, előzetes tervünknek megfelelően, Pista bácsi átadta a Vizsolyi Biblia reprint példányát a Szemeretelepi Református Egyházközségnek 30 éves együttműködésünk és kölcsönös tiszteletünk emlékére.

Petőfi Sándorra emlékeztünk Március 15. alkalmából

Március 10-én nagy sikerű irodalomórán emlékeztünk meg Petőfi Sándorról és az 1848-49-es eseményekről.

Csipke Andrásné, Vancsó Magdolna tanárnő végigvitt bennünket a nagy költő születésétől az utókor állította emlékekig, számtalan érdekes információval és neves színészeink által előadott verssel.

Megérkezett a Vizsolyi Biblia, amit Közösségünk a Szemeretelepi Református Gyülekezetnek kíván ajándékozni. Az összejövetel végén megnézhettük a kulturális örökségünk fontos részét jelentő könyveket. Az átadásra március 15-én az istentisztelet során kerül sor.

Az előadás során felhasznált képek emlékeztetőül.

Február -március

Február 21-én Ozorán és Simontornyán jártunk. Időközben elkészült a szokásos összegző, amit itt lehet megtekinteni. Később kiegészítve sok fényképpel a Kalandozások rovatban lesz megtalálható.

Volt egy kis technikai probléma, ezért csak most tudtuk kitenni ide a honlapra.

Március 10-én a DonBosco Közösségi Házban összejövetelen emlékezünk Petőfi Sándorra, majd 20-án Kiskőrösre látogatunk, hogy lerójuk tiszteletünket a Költő szülőházánál. Azután megnézünk néhány érdekesnek ígérkező kiállítást a városban.

2020. február 11. Dr. Ványa László „Ő sem feltalálónak született, de…” című előadása

2020. február 11-én került sor Dr. Ványa László „Ő sem feltalálónak született, de…” című előadására, amely egy olyan személyről szólt, aki személyes élettörténete viharában napjaink legmodernebb kommunikációs technikájának elengedhetetlen elvét találta fel és vívta meg harcát korának előítéletes bürokráciájával.

E személy Hedwig Eva Maria Kiesler néven 1914. november 9-én Bécsben született egy jómódú bécsi bankár leányaként. Már igen fiatalon híres színészi tehetség volt, aki a 30-as évek fasizálódó Ausztriájában egyre nagyobb veszélyben érezte családját és magát. 1933-ban szülei kívánságára feleségül ment Friedrich Mandl osztrák fegyvergyároshoz, a Hirtenberger Patronen-Fabrik fegyvergyár elnökéhez, aki Hitler és Mussolini köreibe tartozott. A társasági életen kívül férjével részt vett a nagy fegyverbemutatókon, vásárokon, ahol megismerkedett a fegyverek tervezésével, a modern haditechnológiákkal. A házassága boldogtalan volt, a férje örökös megfigyelés alatt tartotta, színészi ambícióit megpróbálta elfojtani. Hedwig Kiesler meggyűlölte a náci érzelmei és barátai miatt és Ausztria német megszállása után Londonba szökött tőle, majd onnan az Egyesült Államokba ment, ahol már Hedy Lamarr néven szállt partra.

A színészi karrier mellett műszaki zseninek is bizonyult. A háborús híradásokból tudta, hogy a szövetségesek igen sok torpedót veszítettek. A fegyvergyáros első férjétől rengeteget tanult a lőszerekről, gránátokról és az irányítástechnika kérdéseiről. 1940-ben Hollywoodban egy avantgard zongorista és zeneszerző George Antheil szomszédságában lakott, akivel sokat beszélgettek különböző technikai problémák megoldásáról.

A fennmaradt dokumentumok tanúsága szerint Hedy Lamarrt és George Antheilt többek között a hajók elleni torpedók repülőgépről történő célra irányításának kérdései is foglalkoztatták. Hedy első házassága idejéből komoly ismeretekkel rendelkezett a torpedókról is. Tudta, hogy a rádió irányítású torpedókat a frekvencia ismeretében könnyen lehet zavarni. Hedynek az az ötlete támadt, hogy ha a jel gyorsan vált egyik frekvenciáról a másikra, akkor a jelet nem lehet kívülről megzavarni.

Néhány hónapos munka után 1940. decemberében az ötletüket elküldték az Országos Feltalálói Tanácsnak is. 1941. június 10-én nyújtották be szabadalmukat az Egyesült Államokban. 1942. augusztus 11-én fogadták el és az eljárás, mint titkos kommunikációs eszköz került védelem alá 2.292.387 számon.

Felajánlották a haditengerészetnek is, akik azonban nem találták a gyakorlatban felhasználhatónak és bár titkosították, de félretették az anyagot. Az eljárást csak 1957-ben, a szabadalmi oltalom lejárta után két évvel vette elő a Sylvania Electronic Systems Division cég, és 1962-ben, a Kuba elleni tengeri blokád idején alkalmazták először a blokádban résztvevő hajókon. A haditengerészet csak 1985-ben tette hozzáférhetővé a civil alkalmazások számára. Feltalálói soha egyetlen fillért nem kaptak tehát szabadalmukért, de több száz szabadalmi leírás hivatkozik rájuk.

Az előadás során a hallgatóság megismerhette a szabadalom működését és a feltalálók bürokráciával vívott harcát. A találmányt napjainkban a WIFI, a Bluetooth, a mobil telefonok és a frekvenciaugratásos elven működő, elsősorban katonai rádiók alkalmazzák tömegesen.

Az utókor, ha az utolsó pillanatban is, de elismerte ezt a nagyjelentőségű találmányt. Hedy Lamarrt 1997-ben kitüntették a Technika Úttörőjének járó nagydíjjal és bekerült a legnagyobb női feltalálók táborába.

Első női kitüntetettje lett a BULBIEŞ – Gnass Spirit of Achievement Bronze Award – Feltalálói Oscar-díjnak. (1997. aug. 31.)

Európában a Feltalálók Napja november 9-én van, Hedy Lamarr születésnapjának tiszteletére. Nevét a számtalan filmen kívül egy tehetségeket támogató alapítvány, a The Hedy Lamarr Foundation is megőrizte.

Hedy Lamarr 2000. január 19-én, Casselberry otthonában, 86 éves korában hunyt el. Végakaratának megfelelően hamvait a Bécsi erdőben szórták szét.

Források: Wikipedia: Hedy Lamarr http://en.wikipedia.org/wiki/Hedy_Lamarr

Képek: Hedy Lamarr

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hedy_Lamarr#/media/F%C3%A1jl:Hedy_Lamarr_Publicity_Photo_for_The_Heavenly_Body_1944.jpg

Secret Communication System Pat. No.: US 2.292.387

https://patentimages.storage.googleapis.com/95/9c/6b/6ee15a15590c36/US2292387-drawings-page-1.png

Gyász hír

Baráti Közösségünk legidősebb tagja Dvorszky Jánosné (Zsuzsa mama) életének 98. évében 2020. február. 5-én vissza adta lelkét teremtőjének.

Temetése 2020.február 18-án (kedd) 14.00 órakor a Szent Margit plébánia templomában (Fogarasi utca 16)

Tisztelegjünk emlékének és búcsúzzunk el Zsuzsi mamától egy szál virággal.Nyugodjon békében. Őrizzük meg emlékét. 

2020-01-14 Zrínyi előadás

Január 14-én vendégünk volt Prof. Dr. Padányi József. A professzor urat szigetvári kirándulásunk után hívtuk meg, mivel maradtak kérdések a Zrínyiekkel kapcsolatban és ő ezzel a családdal, különösen a költő és hadvezér Zrínyivel kapcsolatban folytat kutatásokat már jelentős ideje.

Talán nem köztudott, hogy Zrínyi Péter a költő és hadvezér Zrínyi Miklós testvére volt, a szigetvári Zrínyi Miklós pedig a nagyapjuk. Jellemző a két főnemes történelemben betöltött szerepére, hogy Miklós a legmagasabb szintű katonai tanintézet névadója Magyarországon, Péter pedig a hasonló intézményé Horvátországban. Zrínyi Péter unokája, Zrínyi Ilona fia II. Rákóczi Ferenc méltó utóda volt nemes elődeinek.

Vendégünk két témával foglalkozott. Egyrészt a Mura vidékének védelmére Zrínyi Miklós által létrehozott rendszerrel, másrészt a Zrínyiek után visszamaradt tárgyi emlékek sorsával.

Kutatásinak fontos területe az Új Zrínyi vár helyének megtalálása. Nehezíti a lokalizációt, hogy földvárról van szó, amit a törökök leromboltak. A Mura folyó, amelynek partján volt folyamatosan változtatja a medrét.

A korabeli levéltári adatok, térképek csak nagy vonalakban segítettek. A helyszínen katona szemmel keresve az alkalmas helyeket, a legkorszerűbb eszközökkel kutatva a harcok nyomait, sikerült megtalálni a vár helyét és elkészíteni a valószínű modelljét.

A későbbiekben előkerültek a kiegészítő védművek nyomai is. Mesterséges tavak, csatornák egészítették ki a várat és tették erősségé.

A feltárt nyomok bizonyítják, hogy a költő és hadvezér Zrínyi Miklós méltán számít a magyar hadtudomány megalapozójának nem csak elméleti, hanem gyakorlati eredményei alapján is.

Amikor Nádasdy gróf árulása következtében elítélték és kivégezték Zrínyi Pétert, a Zrínyi család fejét, ingóságait köztük számos míves fegyvert, könyvtárat, egyéb kincseket a hullarabló kortársak széthordták. Ezek közül mintegy 30 db-ot sikerült fellelni a világ múzeumaiban. Köztük a szigetvári Zrínyi Miklós kardját, sisakját, palástját, amit 1563-ban a király koronázásán viselt, valamint több más tárgyat is.

Az azonosítást korabeli festmények, múzeumi leltárok, eredetmegjelölések segítették. A hatalmas vagyon elenyésző maradéka talán egyszer egy hazai gyűjteményben fogja emlékeztetni a látogatót hazánk történelmének ezen meghatározó családjára.

Meghívó!

 Kedves Barátunk!

Alig egy hónapja búcsúztattuk el az Ó Esztendőt, máris meghívunk

a Don Bosco Közösségi Házba  /Bajcsy-Zs.  u. 39/B/

2020. január 14 (kedd) 16 órára ez évi első összejövetelünkre

Napirendi  pontok:

1/ Beköszöntő, Évfordulós köszöntése.     (Ivády Pál)

2./  Előadás: A Zrínyi kutatások legújabb eredményei. Zrínyi- Újvár hadirégészeti kutatása, a Zrínyi szabja titka.

Előadó. Prof. Dr. Padányi József

3./ Tavaszi kirándulásunkkal kapcsolatos feladataink: Részvételi díj befizetése az Ozorai kirándulásra január 31-ig, A Kiskőrösi kirándulásra február 28-ig.

Jól sikerült úgy a február 21-i Ozora, Simontornyai, valamint a március 20-i Kiskőrösi kirándulás előkészítése és nem tudtuk minden jelentkezőt befogadni, de ha lenne még minimum 30 jelentkező bármelyik kirándulásra, akkor megszerveznénk még egy utat akár Ozorára akár Kiskőrösre. Várnánk jelentkezéseteket és a szervezésben segítségeteket.

Előadó: Varga István. 

4./ Egyéb bejelentések

Egyúttal lesz lehetőség az önkéntes éves adomány rendezésére Bartók Károlynál

Szemeretelep 2020 január hava

Várunk mindenkit szeretettel

2019. Karácsony – év végi összejövetel

2Baráti Közösségünk a jövő évben kerek évfordulóhoz a 30.-hoz érkezik.  Az 1990.júniusában alakult kör szép és eredményes utat tett meg, de erről majd 2020 június 11-én emlékezzünk. Az „örök fiatal” férfigárda előkészítette a Don Bosco közösségi ház termét, összerakta az asztalokat és székeket, hogy a továbbiakban asszonytársaink ünnepivé – szépen terítetté- varázsolják azt. Ahogy érkeztek tagjaink úgy gazdagodott a svédasztal tartalma. Varázslók voltak asszonyaink, kitűnő szakácsok cukrászok mindannyian. Mire elérkezett a kezdés időpontja időjárás a szeszélyes időjárás ellenére megtelt a terem oly annyira, hogy még egy kiegészítő asztalt kellett összerakni. 66 tagunk tisztelte meg jelenlétével összejövetelünket.

Örömmel tapasztaltuk, hogy sok olyan barátunk is eljött, akiket év közben hiányoltunk. Jó volt köszönteni Baráth Miklóst, aki elhúzódó betegségéből meggyógyulva jött el. De két új taggal is gyarapodott közösségünk, Faragó Józsefnével és Kovács Józseffel érezzék jól magukat közöttünk.

Ivády Pál köszöntésével kezdődött szervezett műsorunk. Köszöntötte az évfordulós születésnaposokat a 80-asok táborába lépett Becsei Tamásné Zsuzsát, és Torma Sándorné Esztikét, Isten éltesse Őket. De köszöntötték és ajándékot adtak át Varga Pista bácsinak a közösség motorjának – ami azért túlzás – mondta az ünnepelt mert egy ilyen jól összeszokott kollektíva, ami az elmúlt években ki kristályozódott, ahol mindenki tudja hogy mit vállal és mit tesz az egészért, ahol Scharek Feri megújította honlapunkat, kirándulásainkról szép és gazdag kiadványok készülnek, ahol a beindult kézműves foglalkozások – Zita vezetésével – kellemessé varázsolják összejöveteleinket, könnyű eredményesen dolgozni. De csakis együtt egymásért.

Kiss László tiszteletes úr szeretetteljes szavakkal idézte fel a betlehemi karácsony máig ható és érvényes üzenetét.

Ezután rövid nívós ünnepi műsort varázsolt Feri barátunk melyet örömmel fogadtunk.

Ezután már csak egy fontos momentumra került sor. Pezsgővel köszöntünk az ünnepeket és barátságunkat. Majd a szépen felhalmozott svédasztal lebontására került sor, elfogyasztva a sok finomságot leöblítve egy kis ezzel- azzal.

Majd sor került a romok eltakarítására és elköszönésre, kívánva áldott szép karácsonyt, boldog új évet. Elköszöntünk azzal, hogy 2020. január 14-én találkozzunk és folytassuk Veletek, ugyan itt.

A képeket Ivády Pál és Koós Teréz készítették.