Gömörben ünnepelnek

Rimaszombatban immár XXI. alkalommal rendezik meg a szlovákiai magyar iskolák országos Tompa Mihály több napon át tartó szavaló versenyét . Ezzel a rendezvénnyel  tisztelegni kívánnak a 195 évvel ezelőtt született költő óriásra Tompa Mihályra. Ilyenkor nem csak verses vetélkedő van, hanem kísérőrendezvényekre, színházi produkciókra, verses zenés előadásokra, kiállításokra és hanvai kirándulásra is sor kerül. Itt leróják tiszteletüket a költő szobránál és emlékeznek sírjánál.

Ennek a rendezvénysorozatnak szervezője és ihletője Sebők Valéria a magyar anyanyelv ápolója a láng őrzője. Kapcsolatunk Vele több éves, mi is sokat köszönhetünk Neki, hogy megismertetett nem csak a táj szépségével, de történelmével, irodalmával és azzal a tevékenységgel ahogy dolgoznak az anyanyelv megőrzéséért annak gazdagításáért.

Tisztelet munkájáért. E bevezető után közre adjuk azt az írását mellyel köszöntötte e jeles rendezvény sorozatot.

„… hadd, hogy ha ég, föld,

Anyanyelvén zeng, kiált”

( Isten hozott – a kassai iparkamara felkérésére)

Tavaszi hangulatú Tompa-idézettel köszöntöm a XXI. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondók, Énekelt Versek és Lírai Színpadok döntőjének résztvevőit:

Most fakadj énekre:díszben,

Virágban áll völgy, liget:

Élni a nyájas napoknak,

Míg ragyognak:

Minden úgy buzog, siet

( Az erdőben)

Ebben az évben emlékezünk a verseny névadójának, Tompa Mihály születésének 195. évfordulójára. Szolgáljon ez is apropóként műveinek olvasására. Fiatal barátaink, s a versenyzők is többször mondják, hogy Tompa nyelvezete távol áll a mai magyar irodalmi és köznyelvtől. Kétségtelen, hogy a 48-as forradalom és szabadságharc irodalmi triászának nyelvezete is különböző. Petőfi a forradalmi ifjú hevével a nép nyelvén szól, Arany veretes nyelvezete ma is közérthető. Tompa mondatai ezek mellett archaikusnak tűnnek. De ne feledjük: Tompa Mihály minden költeményének máig ható üzenete van. Egy-egy versrészletét nagyon sokszor idézzük, sokat szállóigeként. Gondoljunk csak a Kerényi Frigyeshez írt költemény „sláger-sorára”:

Szivet cseréljen az, aki hazát cserél

( Levél egy kibujdosott barátom után),

vagy ugyanebből a versből a múlt megbecsülésére buzdító sorokra:

Mert a boldogságra kevés csak a jelen,

A multon épül az s az emlékezeten.

S hányszor idéztük, idézzük nemzeti sorsunk miatt keseregve:

………pusztulunk, veszünk,

Mint oldott kéve, széthull nemzetünk…!

( A gólyához)

E verseny szellemében azonban kedélyesebb hangulatú, bár kevésbé ismert Tompa-versekből szeretnék idézni. Kívánom, hogy az egész fesztivál hangulatát jellemezze:

Végig éljen a barátság,

Földi létünk fűszere!

( Kandalló-dal)

A három nap feszes versenyhangulatát oldani kívánjuk a kísérőrendezvényekkel: színházi produkciókkal, verses-zenés összeállítással, kézműves és drámapedagógiai foglalkozásokkal, kiállítással, hanvai kirándulással. És újból lesz, reméljük régi fényében ragyogó, fesztiválklub!

A verseny szervezői és rendezői a mostani, de az eljövendő versenyekhez is erős hitet kívánnak:

És megjön a víg ének ideje,

Zeng  a mező és fája tapsoland,

Harsogva fut a folyam lefele…

Csak légyen egy szent cél felül s alant!

És hit magunkban, hit jövőnk felől,

Hit, mely mozdít helyökből hegyeket!

(Gróf Mikó Imréhez)

Minden résztvevőnek szívből kívánunk sok sikert, felemelő, megerősítő, szép élményeket:

Szép emlékkel még nem szegény a szív,

Bár a jelen keservet nyújt talán.

A gyémánt a nappal magába szítt

Fénytől világít a vak éjszakán.

(Nőmnek)

Sebők Valéria a Csemadok rimaszombati TV elnöke

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük