Szemeretelepi Református Templom

Református Közösségi Ház:

1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszki u. 39/A

Lelkész:  Kiss László

Időközben elindult a Református Gyülekezet honlapja:

www.refszemeretelep.hu

A Szemeretelepi Református Gyülekezet hírei

Alkalmainkat az új templom megépüléséig a gyülekezeti teremben tartjuk.

2.) Az új templom építése:

Az építési engedélyt megkaptuk, ellene fellebbezés nem történt. A Presbitérium úgy határozott, hogy 2010 elején elkezdi az építkezést a következő ütemezéssel:

1.ütem: földszint + részben karzatos templomépület és 18,0 m-es ereszmagasságú torony, összesen 492, 84 m2 hasznos alapterülettel.

– Földszinten: előcsarnok, templomtér (182 ülőhely 191, 81 m2-en), valamint irodák, közlekedők, mosdó- WC-csoport és egyéb kiszolgáló helyiségek, összesen 351,86 m2

Emeleten: karzat (68 db ülőhely, 75,58 m2-en), lépcső, előtér, stúdió és raktár, összesen 140,98 m2 hasznos alapterülettel.

2. ütem: földszintes, magas tetős kialakítású kolumbárium (urnatemető) és lapostetős, kiszolgáló- összekötő épületrész, összesen 304,97 m2?es hasznos alapterülettel

– Kolumbárium(2500 urnahely 144,0 m2-en)

– Előcsarnok, iroda, papi öltöző, közlekedő és kiszolgáló helyiségekkel, összesen 160,97 m2.

2010 elején elkezdődött  az alapozás,  majd 2010. június 26-án szombaton de. 10-kor Dr. Szabó István a Dunamellékei Református Egyházkerület Püspöke jelenlétében megtörtént a Szemeretelepi-Református templom ünnepélyes  alapkő letétele ahol a Püspök Úr hirdette az Igét.

2010.08.23-án az építkezés készenléti foka a következő:

Templomtér

Karzat

Templomtorony

2010 október 17-én vasárnap Pestszentlőrinc szemeretelepi református egyházközségnek nagy napja volt, ugyanis ezen a napon megtartották az épülő új templomban az első Istentiszteletet.

Megemlékezés az eltelt 70 évről

Elmondja Torma Sándor

Az Úrnak ezerkilencszáznegyvenedik esztendejében
Pár hívő és presbiter elhatározta,
Hogy a Horthy Miklós úti mulatót (ma Bajcsy Zsilinszki út)
Templom céljára megvásárolja.
A gondolatot tett követte, s az objektumot
A kis csoport megvette.
Átalakítás után székeket vettek bele,
S már megvolt a szószéknek is a helye.
És jöttek a hívek a környékről ide.
Lelkipásztor is jött; Pócs Lajos volt a neve.
S nőttön nőtt a gyülekezet,
Számuk elérte a százötvenet.
Évek teltek, évtizedek múltak,
S jött egy új lelkipásztor, akit
Pándi Jánosnak hívtak.
Szolgálatát lelkiismerettel tette,
A kertet is mindig szépítette.
Majd ő is nyugdíjba ment,
Új lelkészünk lett már
A neve Kiss László;
Húsz éve itt szolgál.
Ki jelentős egyházi és egyházmegyei szolgálat mellett,
Az egyháztagoknak sok jó kirándulást is szervezett.
Közben a gyülekezet nőtt és szaporodott,
Meg kellett tervezni az új templomot.
Így telt el mozgalmas hetven év,
Testvéreim, itt az eredmény!

Papírra vetette  2010. szeptember 20.-án., majd
elmondta 2010. október 17-én                         Torma Sándor


Még ez évben szeretnénk eljutni az első ütem szerkezetkész állapotára. Bár az urnatemető csak a második ütemben épül meg, már az első ütem építésekor is lesz mód korlátozott számban urnahelyek kialakítására.

A templom építésre adakozhatunk befizetésekkel, ill. Alapítványunknak csekken fizetve. Ez utóbbit azoknak ajánljuk, akiknek lehetőségük van adókedvezmény igénybevételére a kiemelten közhasznú Templomépítési Alapítvány támogatása által.

Szemeretelepi Református Alapítvány. Adószáma: 18235726-1-43

Sokak áldozatát e nemes cél érdekében előre is köszönjük!

Kiss László

lelkipásztor

A templom látványterve

Ujtemplom

Kép 043

2012 április 1-én VIRÁGVASÁRNAP megtartották el az első Istentiszteletet.

————————————————————————————————–

A református gyülekezet történetét Pándi János tiszteletes Úr (Baráti Kör alapító elnöke) nagy monográfiában gyűjtötte össze, mely Szemeretelep történetének részletes kimunkálásánál külön figyelmet érdemel.

Pándi János   és felesége

img_001183img_001182

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük