30. évforduló

Egy hónap késéssel, de közösségünk számos tagjának részvételével, (62-en voltunk) jó hangulatban ünnepeltük 2020. július 16-án a Szemeretelepiek Baráti Közössége (Köre) létrehozásának 30. évfordulóját. Egy barátunk kérte, hogy menjünk érte, mivel nehezen jár. Hazafelé már gyalog ment, igaz kísérettel, de a saját lábán. Gondolom jót tett a társaság.

A 30. évforduló tiszteletére készítettünk egy kiadványt, ami ide kattintva tekinthető meg

Kiss László nyitotta meg az összejövetelt az alábbi szavakkal:

Kedves Vendégeink! Kedves Tagtársak!

Köszöntöm ünnepségünkön megjelent Nagy Balázs István önkormányzati képviselőt. dr. Heilauf Zsuzsát a Helytörténeti Intézet Vezetőjét, Herczeg Bélánét Erikát a „Bajcsy” Iskola nyugalmazott Igazgatóját, Kovács Sándort régi barátunkat aki még nem érkezett meg, de reméljük ide ér. Külön köszöntöm Baráti Közösségünk hat alapító tagját: Ivády Pált, Járainé dr. Bődi Györgyit, dr. Kovács Miklóst, dr. Regős Jánost, Varga Istvánt, Zágoni Józsefnét.

Baráti Közösségünk 30. születésnapját ünnepeljük a mai napon. Puszta 3 évtizedes létünk arról beszél, hogy az ember alapjában véve mégiscsak társas lény, aki vágyik a jó közösségre. 3 évtizedes létünk – bár szerény keretek között – de példát mutat mai társadalmunknak, amelyet a közösségek gyengülése és széthullása jellemez, szellemi polgárháborús viszonyok közepette.

Közösségünk a szó szoros értelemben barátinak nevezhető. Nem – uram bocsá – politikai beállítottságú emberként vagyunk együtt baráti egységben. Mi ennek a titka? Bevallom magam is sokat gondolkodtam ezen. Úgy gondolom a nagy titok nyitja egészen egyszerű: ide senki nem titulusát, rangját, vagy rögeszméjét hozza, hanem érdeknélküli emberi arcát.

Összetart bennünket a közös felismerés, hogy sokkal több a közös érték ami összeköt, mint a különbség, amely elválaszt bennünket.

Négy ilyet szeretnék most ezek közül kiemelni.

1./ AZ ÖNSZERVEZŐDÉS JÓ ÍZE.

30 évvel ez előtt az alapító tagokban az a vágy fogalmazódott meg, hogy felettébb kívánatos már egy olyan szerveződés, mely nem központi irányítással levezényelt, hanem olyan közösség, melynek arculatát,programját a tagság alakítja és tervezi egyetértésben. Ez az akarat – úgy gondolom – sikeresen megvalósult.

2./ SZŰKEBB LAKÓHELYÜNK SZERETETE.

A  hely, ahol élünk, Szemeretelep és környéke, fontos mindannyiunknak. Érdekel minket múltja, jelene, és jövője. Tevékenyen részt kívánunk venni szépítésében, alakításában.

A havonta elhangzó előadások, programok egyre színvonalasabbak. Rájöttünk arra is, hogy sok értékes ember él közöttünk, akik előadásokkal gyarapítják ismeretünket élmény teli módon.

3./ HAZÁNK A  KÁRPÁT-MEDENCE , VALAMINT VILÁGUNK SZELLEMI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEINEK FELFEDEZÉSE.

Feleleveníteni a kirándulások számát sem könnyű. Tájak, városok , építészeti csodák, meghatóan szép emberi találkozások közös élménye véste be magát mindannyiunk szívébe. A színvonalas idegenvezetésre minden alkalommalgondot fordítottunk.

4./ SAJÁT KÖZÖSSÉGÜNK  MEGBECSÜLÉSE.

Egy baráti kőr életében ez elengedhetetlen. Programjainkat soha sem erőből teljesítettük. Nem végig rohantunk a látnivalókon. Mindig volt időnk leülni egy ízletes ebédre és még ízletesebb jó beszélgetésre. Számon tartjuk a kerek születésnapokat egy-egy jó szóval és figyelmességgel.

„memento mori” – emlékezzünk most azokra, akik már nincsenek közöttünk. Lényük, kedves arcuk bennünk él. Nélkülük szegényebbek vagyunk, de vigasztalnak az újonnan jöttek, csatlakozók, akik szép számmal vannak közöttünk.

A közös értékek és élmények útján megyünk tovább, együtt és egy akarattal. Isten legyen velünk.

                                                                                 Kiss László ref. lelkész.

Szemeretelep. 2020. július. 16.

Kiss László nagytiszteletű lelkész barátunk és Ügyvezetőnk Ivády Pál köszöntője, megemlékezése után elfogyasztottuk Pali barátunk remekbe sikerült vörösboros marhalábszár pörköltjét.

A finom ebéd, a kellemes baráti társaság, no meg némi rozé vidám délutánt adott nekünk.

Reméljük a vírushelyzet megengedi, hogy gyakrabban találkozzunk. Legközelebb augusztus 27-én a szegedi kiránduláson, majd szeptember 2-án a DonBosco-ban.

A képeket Ivády Pál, Koós Teréz és Scharek Ferenc készítette.

Májusi levél

Kedves Barátaink!

Pontosan két hónapja, hogy március 10-i összejövetelünk után – az ólálkodó korona vírus okozta rendkívüli helyzet miatt – bizonytalan ideig fel kellett függeszteni éves programunk folytatását. Úgy gondoltuk, hogy időről időre egy- egy levéllel jelentkezünk egyrészt, hogy kapcsolatban maradjunk, másrészt a technikai lehetőségeket kihasználva virtuális összejöveteleket tartsunk, mert azért a közösségi életet szükséges mozgásba tartani.

Mi lehet az ilyen lehetőség: Például Bartók Károly barátunk két utazásáról készített érdekes, sok képpel illusztrált beszámolója. Kínai utazásukról, valamint az Egyesült Államok nyugati pártján tett úti élményeikről. Mind két beszámoló közösségünk honlapján (www.szemeretelep.hu) megtalálható és ahol sok minden más is olvasható közösségünk életéről. Szerencsére már tagjaink nagyobbik része rendelkezik számítógéppel, internet kapcsolattal.

Most ünnepeltük – ha visszafogottan is a járvány miatt – május 9-ét, azt hogy Európában 75 évvel ezelőtt véget ért a II. világháború. Közösségünk nevében megkoszorúztuk a II. világháború hőseinek és áldozatainak emlékművét. Tettük ezt azért is mert egyik kezdeményezői voltunk az emlékmű létrehozásának és felavatásának, másrészt feleleveníteni ezzel kapcsolatosan az akkor született határozatot, hogy minden év május 9-én a béke első napján legyen emlékezés a háború hősihalottaira és áldozataira. 2007-ben és 2008-ban még volt megemlékezés, de azután ez feledésbe merült. Bízunk benne, hogy jövő évben nem lesz akadálya annak, hogy közösen ünnepeljük ezt az évfordulót.

Jó tudni, hogy tagjaink közül senkit sem látogatott meg a kór, igyekeztünk (ha nehezen is) betartani az előírásokat. Egy barátunkat Kurdi Gyulát a héten végre megoperálták a csípőizületével, lábadozik és mielőbbi felgyógyulást kívánunk neki. Amikor majd újból összejöhetünk, várjuk tőle a Baranya megyei, ezen belül is az Ormánsági útiélményeinek beszámolóját.

Szemeretelep 2020. május 9.

A mielőbbi viszontlátás reményében, barátsággal:

Varga István

Ivády Pál

Bartók Károly

Kürthy Ferenc

Scharek Ferenc

Tizennégy évvel ez előtt az emlékmű avatásakor elhangzott vers:

Buda Ferenc

Az elesett katonák emlékére

„Kedvesek és szerelmesek, hitvesek és
jegyesek, apák és fiák, hozzátartozók,
hős és nem hős katonák, hazánkfiai
emlékére, akik nem tértek vissza
szeretteikhez többé a háborúból.”


– Szálai Ferenc képe alá –

Hajnal suhog, zablavas zörren, kattog a
katonavonat, fut az országút visszafelé,
kétoldalt nyárfái dörögnek, szél viszi el,
lehellet kapja fel a sírást, végbúcsúnk,
végvacsoránk nehéz páráit, ölelő karunkat
kuszálja, fohász, káromkodás, most segíts,
szelek jöjjetek, söpörjetek, oltalmazz
rejtőzködő Isten, Gyümölcsirtó
Boldogasszony, ments meg irgalom kútja,
bennünket szólít a parancs, és parancsra új
parancs, szabályra új szabály, siratnak árva
ajtók, küszöbök, köhögő kapuk,
rí utánuk a kasza, az elhagyott
ekevas, a jászol, anyánk egyetlen fiát siratja,
sír a malomban a búza,
szeretőnk tépett tulipánok közt térdel,
asszonyaink zuhatag könnye elárad
tengertől-tengerig, parancsra új parancs,
szabályra új szabály, döngölünk idegen
földet, sebhelyes, letarolt mezőn lapulunk
vérben, veszélyben, gyalázat zöld sarában,
ikrás iszap az ágyunk, fülünkbe vas-szúnyog
zizeg, füstoszlopok, fakorona-csörgés,
kicsinyeink sikoltva kiáltanak, mert
lángol az otthoni léckapu is, bogas
fa, jeles gerenda ropog, emelkedik
porsátra a pusztulásnak, tántorgó
térddel felállunk, parancsra új parancs és
szabályra új szabály, rettegő fák, vizsla
bokrok közt botorkálunk a gyilokjáró
ösvényeken, fegyverek fekete pupillája
kísér és fullasztó félelem, őrálló
vakok vigyáznak, vakoknak vak vezetői
vezérelnek minket a Nap háta mögé,
halállal fölcímerezve, sír dicsőít,
halál magasztal, fémlik a vas vitézség,
dérsütött, csikorgó réten cipeljük a
mázsás nagyezüstöt, apák és fiák és
férjek és viola-vőlegények, és
parancsra új parancs, szabályra új szabály,
szorongatásnak éjszakája, szorító,
szomorító karácsony, ujjunk a jeges
závárzaton, csontasszony ölelget, tűzvirág
nyílik, arcunkba pillézik fekete
virágpora, fölemészt bennünket ez a
tél, ez a tűz, szárnysuhogás árnyékol
fölöttünk, varjak, fekete zsinat, még
együtt vagyunk, együtt vonulunk, fájdalmak
férfiai, együtt, mint a leölésre
szánt juhok, de már tántorog a segítő
és elesik a megsegített és együtt
mind elvesznek, ó, hol az író, hol a
mérlegelő, hol a halottak összeírója!
Apáim, bátyáim, édes testvéreim,
hó takar titeket, csontjaitok, mint a
a zöld fű, örökre virágoznak.

Elszavalta Presits Tamás színművész

Baráti üdvözlet a karanténból!

Kedves Barátaink!

A kényszerű bezártság bizonyára Nektek is kellemetlen. Sajnos terveink nem füstbe, hanem vírusba mentek. Ennek ellenére ne felejtsük el egymást!

Hagyományainknak megfelelően eljuttattuk üdvözlőlapunkat Torma Sándornak, aki ma (04.05.) ünnepli 90. születésnapját. Bár személyesen nem tudtuk köszönteni, reméljük jól van és családja körében megemlékezik a szép évfordulóról.

Aki olvassa ezt a híradást ürítsen Sándor egészségére egy pohár italt!

A hosszú hétvége most nem a családlátogatásról fog szólni, de ne engedjünk a depressziónak! Lesz még szőlő lesz még lágy kenyér!

Üdvözlettel

Átadtuk a Vizsolyi Bibliát

A 2020. március 15-i istentiszteleten, előzetes tervünknek megfelelően, Pista bácsi átadta a Vizsolyi Biblia reprint példányát a Szemeretelepi Református Egyházközségnek 30 éves együttműködésünk és kölcsönös tiszteletünk emlékére.

Petőfi Sándorra emlékeztünk Március 15. alkalmából

Március 10-én nagy sikerű irodalomórán emlékeztünk meg Petőfi Sándorról és az 1848-49-es eseményekről.

Csipke Andrásné, Vancsó Magdolna tanárnő végigvitt bennünket a nagy költő születésétől az utókor állította emlékekig, számtalan érdekes információval és neves színészeink által előadott verssel.

Megérkezett a Vizsolyi Biblia, amit Közösségünk a Szemeretelepi Református Gyülekezetnek kíván ajándékozni. Az összejövetel végén megnézhettük a kulturális örökségünk fontos részét jelentő könyveket. Az átadásra március 15-én az istentisztelet során kerül sor.

Az előadás során felhasznált képek emlékeztetőül.

Február -március

Február 21-én Ozorán és Simontornyán jártunk. Időközben elkészült a szokásos összegző, amit itt lehet megtekinteni. Később kiegészítve sok fényképpel a Kalandozások rovatban lesz megtalálható.

Volt egy kis technikai probléma, ezért csak most tudtuk kitenni ide a honlapra.

Március 10-én a DonBosco Közösségi Házban összejövetelen emlékezünk Petőfi Sándorra, majd 20-án Kiskőrösre látogatunk, hogy lerójuk tiszteletünket a Költő szülőházánál. Azután megnézünk néhány érdekesnek ígérkező kiállítást a városban.

2020. február 11. Dr. Ványa László „Ő sem feltalálónak született, de…” című előadása

2020. február 11-én került sor Dr. Ványa László „Ő sem feltalálónak született, de…” című előadására, amely egy olyan személyről szólt, aki személyes élettörténete viharában napjaink legmodernebb kommunikációs technikájának elengedhetetlen elvét találta fel és vívta meg harcát korának előítéletes bürokráciájával.

E személy Hedwig Eva Maria Kiesler néven 1914. november 9-én Bécsben született egy jómódú bécsi bankár leányaként. Már igen fiatalon híres színészi tehetség volt, aki a 30-as évek fasizálódó Ausztriájában egyre nagyobb veszélyben érezte családját és magát. 1933-ban szülei kívánságára feleségül ment Friedrich Mandl osztrák fegyvergyároshoz, a Hirtenberger Patronen-Fabrik fegyvergyár elnökéhez, aki Hitler és Mussolini köreibe tartozott. A társasági életen kívül férjével részt vett a nagy fegyverbemutatókon, vásárokon, ahol megismerkedett a fegyverek tervezésével, a modern haditechnológiákkal. A házassága boldogtalan volt, a férje örökös megfigyelés alatt tartotta, színészi ambícióit megpróbálta elfojtani. Hedwig Kiesler meggyűlölte a náci érzelmei és barátai miatt és Ausztria német megszállása után Londonba szökött tőle, majd onnan az Egyesült Államokba ment, ahol már Hedy Lamarr néven szállt partra.

A színészi karrier mellett műszaki zseninek is bizonyult. A háborús híradásokból tudta, hogy a szövetségesek igen sok torpedót veszítettek. A fegyvergyáros első férjétől rengeteget tanult a lőszerekről, gránátokról és az irányítástechnika kérdéseiről. 1940-ben Hollywoodban egy avantgard zongorista és zeneszerző George Antheil szomszédságában lakott, akivel sokat beszélgettek különböző technikai problémák megoldásáról.

A fennmaradt dokumentumok tanúsága szerint Hedy Lamarrt és George Antheilt többek között a hajók elleni torpedók repülőgépről történő célra irányításának kérdései is foglalkoztatták. Hedy első házassága idejéből komoly ismeretekkel rendelkezett a torpedókról is. Tudta, hogy a rádió irányítású torpedókat a frekvencia ismeretében könnyen lehet zavarni. Hedynek az az ötlete támadt, hogy ha a jel gyorsan vált egyik frekvenciáról a másikra, akkor a jelet nem lehet kívülről megzavarni.

Néhány hónapos munka után 1940. decemberében az ötletüket elküldték az Országos Feltalálói Tanácsnak is. 1941. június 10-én nyújtották be szabadalmukat az Egyesült Államokban. 1942. augusztus 11-én fogadták el és az eljárás, mint titkos kommunikációs eszköz került védelem alá 2.292.387 számon.

Felajánlották a haditengerészetnek is, akik azonban nem találták a gyakorlatban felhasználhatónak és bár titkosították, de félretették az anyagot. Az eljárást csak 1957-ben, a szabadalmi oltalom lejárta után két évvel vette elő a Sylvania Electronic Systems Division cég, és 1962-ben, a Kuba elleni tengeri blokád idején alkalmazták először a blokádban résztvevő hajókon. A haditengerészet csak 1985-ben tette hozzáférhetővé a civil alkalmazások számára. Feltalálói soha egyetlen fillért nem kaptak tehát szabadalmukért, de több száz szabadalmi leírás hivatkozik rájuk.

Az előadás során a hallgatóság megismerhette a szabadalom működését és a feltalálók bürokráciával vívott harcát. A találmányt napjainkban a WIFI, a Bluetooth, a mobil telefonok és a frekvenciaugratásos elven működő, elsősorban katonai rádiók alkalmazzák tömegesen.

Az utókor, ha az utolsó pillanatban is, de elismerte ezt a nagyjelentőségű találmányt. Hedy Lamarrt 1997-ben kitüntették a Technika Úttörőjének járó nagydíjjal és bekerült a legnagyobb női feltalálók táborába.

Első női kitüntetettje lett a BULBIEŞ – Gnass Spirit of Achievement Bronze Award – Feltalálói Oscar-díjnak. (1997. aug. 31.)

Európában a Feltalálók Napja november 9-én van, Hedy Lamarr születésnapjának tiszteletére. Nevét a számtalan filmen kívül egy tehetségeket támogató alapítvány, a The Hedy Lamarr Foundation is megőrizte.

Hedy Lamarr 2000. január 19-én, Casselberry otthonában, 86 éves korában hunyt el. Végakaratának megfelelően hamvait a Bécsi erdőben szórták szét.

Források: Wikipedia: Hedy Lamarr http://en.wikipedia.org/wiki/Hedy_Lamarr

Képek: Hedy Lamarr

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hedy_Lamarr#/media/F%C3%A1jl:Hedy_Lamarr_Publicity_Photo_for_The_Heavenly_Body_1944.jpg

Secret Communication System Pat. No.: US 2.292.387

https://patentimages.storage.googleapis.com/95/9c/6b/6ee15a15590c36/US2292387-drawings-page-1.png

Gyász hír

Baráti Közösségünk legidősebb tagja Dvorszky Jánosné (Zsuzsa mama) életének 98. évében 2020. február. 5-én vissza adta lelkét teremtőjének.

Temetése 2020.február 18-án (kedd) 14.00 órakor a Szent Margit plébánia templomában (Fogarasi utca 16)

Tisztelegjünk emlékének és búcsúzzunk el Zsuzsi mamától egy szál virággal.Nyugodjon békében. Őrizzük meg emlékét.